ags-movers-moving-quote

Ugovor o povjerljivosti podataka

Svjesna potrebe poštivanja privatnosti i zaštite informacija, tvrtka AGS slijedi zakone koji se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka odvijaju se sukladno propisima 78-17 od 6. siječnja 1978. o informacijskoj tehnologiji, datotekama i slobodama, s dopunama, te EU Direktivi 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. u vezi sa zaštitom fizičkih osoba glede obrade osobnih podataka i neograničenom protoku tih podataka, te Direktivi 95/46, koja je stavljena izvan snage.

Da biste mogli bezbrižno pregledavati i komunicirati na našoj internetskoj stranici, moramo primijeniti naš Ugovor o povjerljivosti podataka. Pridržavamo pravo na to da nadopunjujemo ovaj Ugovor na temelju promjena internetske stranice tvrtke AGS ili aktualnih zakona.

 

1. Prikupljeni osobni podaci


1.1. Mrežni obrasci na internetskoj stranici

Prikupljeni osobni podaci su oni podaci koje dobrovoljno dajete kada popunjavate neki mrežni obrazac na internetskoj stranici da biste zatražili ponudu neke usluge koju nudi tvrtka AGS na našoj stranici, kako biste kontaktirali s tvrtkom AGS ili nam pružili svoje mišljenje o tome jeste li zadovoljni ponuđenim uslugama.

Stoga prikupljeni osobni podaci uključuju:

 • Vaše podatke za kontakt: prezime, ime, poštansku adresu, telefonski broj (fiksni i/ili mobilni), adresu e-pošte;
 • Ako je primjenjivo, u slučaju zahtjeva za ponudu usluge uklanjanja i/ili skladištenja namještaja, podataka povezanih s predloženim premještajem: adresa odredišta i adresa preuzimanja, planirani datum premještanja, razlog premještaja (promjena radnog mjesta ili neki drugi), bilo koji posebni zahtjevi povezani s premještanjem (skladištenje namještaja i transport vozila);
 • Ako je primjenjivo, u slučaju zahtjeva za ponudu usluge prijevoza vozila, podaci povezani s prijevozom vozila: adresa odredišta i adresa preuzimanja, planirani datum prijevoza te tip i model vozila;
 • Ako je primjenjivo, u slučaju zahtjeva za ponudu usluge isporuke paketa, podaci povezani s dotičnom isporukom: adresa odredišta i polazišta, planirani datum otpreme i broj paketa.

Prema zadanim postavkama, tvrtka AGS neće moći pružiti usluge ponuđene na svojoj stranici, a posebice izraditi zatražene ponude i kontaktirati s vama kada to zatražite, te odgovoriti na vaše recenzije i komentare.

 

1.2. Kolačići


Tvrtka AGS također može automatski prikupljati informacije koristeći kolačiće postavljene na uređaju kojim se koristite (računalo, tablet, mobilni telefon, pametni telefon) kada posjetite internetsku stranicu, dok god ima vašu privolu da to učinite, te ćete moći povući svoj pristanak u svakom trenutku.

Kolačići su male količine informacija koje web preglednik pohranjuje na mediju kojim se koristite (računalo, tablet, mobilni telefon, pametni telefon). Kolačići mogu biti trajni ili privremeni. Trajni kolačići pohranjeni su na vašem računalu najviše trinaest (13) mjeseci. Privremeni kolačići uklanjaju se svaki put kada zatvorite svoj preglednik.

Namjena kolačića:

 • Omogućiti pravilno funkcioniranje stranice, omogućiti uporabu svih usluga koje nudi ova stranica, posebice zahtjev za internetsku ponudu, predbilježba na ažuriranja i e-biltene, posjeta personaliziranom portalu, pronalaženje artikala za isporuku, popunjavanje zalihe na internetu, te popunjavanje ankete zadovoljstva korisnika;
 • Omogućiti lakše pregledavanje stranice, posebice pohrane vaših podataka za povezivanje (IP adresa), te informacije povezane s vašim internetskim zahtjevima za ponudu, na internetskoj stranici;
 • Izvršavanje održavanja stranice i kreiranje statistika posjećenosti, posebice kod utvrđivanja broja posjetitelja, najposjećenijih stranica, vremena tijekom kojeg ste bili povezani sa stranicom, vrste korištenog preglednika, stranica s kojih ste pristupili stranici, tražilica korištenih za pristupanje, te geografske lokacije s koje ste pristupili stranici.

Tvrtka AGS traži vaš pristanak prije stavljanja kolačića.

Možete promijeniti konfiguraciju svojeg preglednika tako da prihvati kolačiće ili ih odbije, te možete blokirati ili izbrisati kolačiće koji su već stavljeni na vaš preglednik.

Možete konfigurirati softver preglednika tako da se kolačići spreme na vaš stroj ili odbace, bilo sistematski, ili ovisno o tome tko ih je izdao. Također možete konfigurirati softver preglednika tako da primite upit želite li prihvatiti kolačiće ili ne u neko drugo vrijeme, prije nego kolačić bude spremljen na vaš stroj.

Svaki preglednik ima različitu konfiguraciju upravljanja kolačićima. Konfiguracija je opisana u izborniku pomoći vašeg preglednika, a razmatranje ovih informacija pružit će vam smjernice o tome kako možete promijeniti svoje postavke povezane s kolačićima:

Također možete pregledati internetsku stranicu Nacionalnog odbora za informacijske tehnologije i slobode (“CNIL”), gdje ćete pronaći upute o tome kako možete konfigurirati najčešće korištene preglednike, na sljedećoj adresi: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ ili pogledajte odjeljak „Pomoć“ preglednika koji koristite.

Obaviješteni ste o tome da ako odlučite odbaciti kolačiće, možda nećete moći koristiti neke značajke stranice. Tvrtka AGS odbacuje svaku odgovornost za posljedice povezane s nepotpunim funkcioniranjem stranice zbog toga jer AGS nije mogao spremiti ni iskoristiti kolačiće za njezino pravilno funkcioniranje.

 

2. Obrada osobnih podataka


Tvrtka AGS odgovorna je za obradu vaših osobnih podataka

AGS obrađuje vaše osobne podatke u svrhe svojih sljedećih aktivnosti:

 • Obrada korisničkih zahtjeva za ponudu, slanje ponuda korisnicima, kontaktiranje korisnika nakon sastavljanja ponude ili radi sastavljanja precizne ponude;
 • Kontaktiranje korisnika koji su tražili kontakt preko stranice;
 • Odgovor na mišljenja i komentare korisnika;
 • Odgovor na pitanja i pritužbe korisnika te pružanje korisničkih usluga korisnicima;
 • Kreiranje i upravljanje osobnim računima korisnika: osobni podaci koristit će se za identifikaciju korisnika i omogućavanje pristupa određenim značajkama stranice, posebice nadzor napretka pruženih usluga;
 • Izvršavanje operacija povezanih s marketingom, primjerice kontaktiranje korisnika radi davanja komercijalnih ponuda i ažuriranja;
 • Slanje ažuriranja i e-biltena;
 • Provođenje anketa zadovoljstva;
 • Organizacija promidžbe;
 • Analiza osobnih podataka korisnika kako bi im se pružile odgovarajuće komercijalne ponude i informacije;
 • Testiranje i poboljšanje stranice i ponuđenih usluga;
 • Upravljanje zahtjevima prava pristupa, ispravljanja ili brisanja, prigovora, ograničenja obrade i prijenosa osobnih podataka korisnika.

 

3. Primatelji osobnih podataka


Vaši osobni podaci primit će ovlašteno osoblje klijenta, marketinški i/ili komercijalni odjel tvrtke AGS i ovlašteno osoblje obrađivača podataka koji koristi tvrtka AGS te oni kojima je potreban pristup vašim osobnim podacima da bi izvršili svoje zadatke, posebice pružatelji IT usluga i tehničke usluge.

Tvrtka AGS neće otkriti vaše osobne podatke nijednoj trećoj strani bez vašeg izričitog i prethodnog pristanka ili u dolje navedenim okolnostima:

 • Tvrtka AGS može biti zakonom obvezna da u okviru sudskih postupaka, spora i/ili bilo koje reklamacije otkrije vaše osobne podatke;
 • Tvrtka AGS također smije otkriti vaše osobne podatke ako smatra da je to u interesu nacionalne sigurnosti, primjene zakona ili za bilo koju drugu svrhu od javnog interesa, kada je potrebno ili prikladno otkriti podatke;
 • Tvrtka AGS također smije otkriti vaše osobne podatke ako smatra da je dotično otkrivanje podataka potrebno za promidžbu sukladnosti s ovom odredbom ili zaštite aktivnosti ili radi vaše zaštite;
 • U slučaju restrukturiranja, zakon dozvoljava da tvrtka AGS prenosi sve osobne podatke njihovom korisniku.

 

4. Razdoblje zadržavanja


Vaši osobni podaci zadržavaju se samo određeno razdoblje koje je strogo potrebno da bi se ostvarile svrhe za koje se prikupljaju i obrađuju.

Svi vaši osobni podaci koji se koriste u marketinške svrhe zadržavaju se tri (3) godine od trenutka kada se prikupe na stranici.

Svi vaši osobni podaci koji se prikupe uz pomoć kolačića zadržavaju se određeno razdoblje od (13) mjeseci, počevši od trenutka kada se prikupe na stranici.

Kada završi određeno vrijeme koje je bilo potrebno za ostvarenje ciljeva obrade podataka, AGS će poduzeti mjere uništavanja vaših osobnih podataka ili njihove anonimizacije.

 

5. Marketing


ATvrtka AGS nudi besplatnu uslugu predbilježbe na AGS-ova ažuriranja i e-biltene. Pretplatnici će redovito primati informacije o tvrtki AGS, transportu i međunarodnim selidbama. Ako ne date svoj prethodni i izričiti pristanak, tvrtka AGS neće upotrijebiti vaše osobne podatke u marketinške svrhe, posebice za slanje promidžbenih poruka, novosti, predbilježbi na e-bilten, ili bilo koju drugu radnju povezanu s pružanjem informacija.

Možete povući svoj pristanak za primanje marketinških poruka u bilo kojem trenutku tako da kliknete na poveznicu za brisanje uključenu u elektroničke marketinške poruke koje su vam poslane, ili uređivanjem postavki vašeg osobnog računa ili slanjem e-pošte na confidential@ags-globalsolutions.com .

 

6. Vaša prava


Zakoni povezani sa zaštitom osobnih podataka daju vam brojna prava istaknuta u nastavku.

Pravo na pristup omogućava vam pristup vašim osobnim podacima u bilo kojem trenutku.
Pravo na ispravku omogućava vam ispravku bilo kojih vaših osobnih podataka koji nisu točni ili potpuni.
Pravo na prigovor omogućuje vam davanje prigovora na obradu vaših osobnih podataka, ako imate opravdan razlog za to.
Pravo na ograničavanje obrade omogućuje vam ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, u slučajevima koji su istaknuti u detaljnom popisu u okviru aktualnih zakonskih propisa.
Pravo na prijenos podataka omogućuje vam primanje osobnih podataka koji se odnose na vas i koje ste pružili tvrtki AGS, te njihov prijenos drugom voditelju obrade vaših podataka, u uvjetima koje propisuju aktualni zakoni.
Pravo na brisanje omogućuje vam zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka, u slučajevima koji su istaknuti u detaljnom popisu u okviru aktualnih zakonskih propisa.
Možete povući svoj pristanak za to da tvrtka AGS obrađuje vaše osobne podatke.

Osim toga, imate pravo odrediti što će se dogoditi s vašim osobnim podacima nakon vaše smrti, primjenom uputa (općih ili specifičnih) koje se odnose na zadržavanje, brisanje ili prijenos vaših osobnih podataka nakon vaše smrti. Ovim putem vas informiramo da možete slobodno odrediti osobu odgovornu za provođenje vaših uputa te da možete promijeniti ili opozvati navedene upute u bilo kojem trenutku.

Imate pravo iskoristiti svoja prava pristupa, ispravke, brisanja, prigovora, ograničavanja obrade, prijenosa podataka, primjene uputa povezanih sa zadržavanjem, brisanjem ili prijenosom vaših osobnih podataka nakon vaše smrti, te možete izraziti svoju želju da povučete svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka tako da kontaktirate tvrtku AGS koristeći ove podatke za kontakt:

Tvrtka AGS što prije će odgovoriti na vaše zahtjeve unutar razumnog vremenskog roka, no u svako slučaju unutar roka koji propisuju aktualni zakoni.

Tvrtka AGS će poduzeti sve potrebne mjere da bi provjerila identitet osobe koja je uputila zahtjev, prije pristupa zahtjevu dotične osobe, da bi spriječila svaki rizik od lažnih zahtjeva.

Također imate pravo uputiti pritužbu CNIL-u i uložiti žalbu protiv tvrtke AGS pred nadležnim sudovima smatrate li da je tvrtka AGS prekršila vaša prava povezana s osobnim podacima. Ako se otkrije kršenje tih prava, imat ćete pravo na potpunu i učinkovitu odštetu za pretrpljenu štetu.

Naposljetku, imate pravo ne biti predmetom odluke utemeljene isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne ili druge značajne posljedice za vas.

 

7. Sigurnost osobnih podataka


Tvrtka AGS ulaže maksimalne napore u provođenju svih prikladnih mjera zaštite i povjerljivosti vaših osobnih podataka, sprječavanja njihova oštećenja ili promjene te neovlaštenog pristupa i zlouporabe trećih strana.

Smatrate li da je vaš račun bio predmet zlouporabe, odmah morate kontaktirati tvrtku AGS na sljedeću adresu: confidential@ags-globalsolutions.com.

Tvrtka AGS primjenjuje tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčila prikladnu mjeru zaštite vaših osobnih podataka, a to posebno uključuje sljedeće:

 • Reguliranje i nadzor pristupa osobnim podacima;
 • Instalacija nadzornog softvera za IT-mrežu tvrtke AGS;
 • Instalacija antivirusnog softvera i vatrozida;
 • Čuvanje i šifriranje osobnih podataka;
 • Ograničenje pristupa poslužitelju uz pomoć korisničkog imena i lozinke;
 • Redovita procjena svih načina zaštite;
 • Šifriranje sadržaja IT-komunikacije poslane partnerima tvrtke AGS;
 • Zaštita trenutačno korištenih fizičkih dokumenata;
 • Pohrana fizičkih datoteka na sigurnu lokaciju arhive.
Get a quote